5-те най-печеливши шариатски видове инвестиции от Halal

Най-печелившата инвестиция на шериата

Коя е най-печелившата инвестиция на шериат в момента? Шериатската инвестиция е най-добрият избор за мюсюлманите, които искат да инвестират, без да се притесняват от лихварството.

Инвестицията е решение за повечето хора да спестят богатството си с надеждата, че ще се възползват от инвестицията. Инвестирането на богатство може да бъде спестяване и увеличаване на богатството с безопасен начин за бъдещето за вашето семейство.

Някои хора, които са мюсюлмани, обикновено се колебаят да инвестират, свързани с забраната на законите за лихварството за мюсюлманите. Всъщност хората не трябва да се страхуват от тези условия, защото все още има решения за това как да инвестират халал с ислямски инвестиции и все пак да бъдат печеливши.

Sharia Investment спрямо конвенционалните инвестиции

Все повече и повече мюсюлмани осъзнават значението на прилагането на шериатската система при инвестирането. Всъщност доста голяма част от немюсюлманите инвестират и в системата на шериата.

Какви са предимствата на системата на Sharia Bank в сравнение с конвенционалните банки?

  1. Риба безплатно

Както бе споменато в началото на статията, основната причина, поради която мюсюлманите избират шериатската инвестиция, е, че тя е без лихварство. Тази практика на лихварство се отнася до лихви, които едностранно се определят от организатора на Банката спрямо нейните клиенти.

За разлика от Sharia Bank, която прилага система или коефициент на разпределение на печалбата. Размерът на получената печалба е несигурен, но обикновено печалбата е по-голяма от банковата лихва.

Прочетете също:  7 Разлика между шериатските банки и конвенционалните банки

  1. Gharar безплатно

Практиката на Gharar в банковото дело е система, която не е отворена за клиентите на банката за всички транзакции, които се случват. От друга страна, ислямските банки прилагат отворена система, както по време на инвестиране и разпределение на средствата.

С други думи, клиентите няма да бъдат обременени с неща, които не са известни предварително. Освен това клиентите могат да видят открито инвестирания капитал.

  1. Maysir безплатно

Това, което се разбира под безплатен Maysir, е, че клиентът е свободен от спекулации. От самото начало Банката на шериата обясняваше на клиентите за цените, така че нямаше спекулации за цената, която трябва да се плати. Това е, за да се предотвратят пропуски за хората, които искат да извършат измама.

  1. Ислямско финансово управление

Всички финансови процеси в ислямските банки се основават на ислямското законодателство. Това е причината клиентите да се чувстват по-сигурни да депозират парите си в ислямските банки.

Освен това ползите, получени от възвръщаемостта на инвестициите, са доста големи. Така че не е изненадващо, че в момента мнозина се интересуват от най-печелившите инвестиции на шериата.

Най-печелившата инвестиция на шериат

  1. Инвестиции в земя

Знаем, че стойността на продажбата на земя от година на година продължава да се увеличава поради все по-минималната земя в допълнение към увеличаването на населението. Това показва, че увеличението на населението винаги е пряко пропорционално на нарастването на жилищните нужди.

Инвестицията в земя или сграда може да бъде една от шериатските инвестиции, което също е халално изгодно. Казва се хала, защото ти не само даваш пари, които печелят повече пари, но искаш да продадеш земя или да наемеш земя, която наистина има увеличение на стойността на продажбите от година на година.

  1. Златна инвестиция

Друг начин за инвестиране на шериата е чрез инвестиране в златни продукти. Както при земята, златото винаги има по-висока продажна стойност.

В рамките на 5 години от момента, в който започнете да инвестирате злато, обикновено ще получите печалба от 15 до 20% в зависимост от съдържанието на благородните метали. Въпреки че златото има колебателна продажна стойност, много рядко тази златна инвестиция претърпява загуби, така че е подходяща за шериатска инвестиция.

  1. Депозити за споделяне на печалбата

Депозитите с тази система за споделяне на печалбата често се предлагат на ислямското банкиране. Можете да депозирате парите си в ислямски банки с предварително определена номинална сума. Тази ислямска инвестиция за депозит не определя ползите, които можете да получите.

Парите, които инвестирате, обикновено могат да бъдат взети в периода от 5 до 10 години след споразумението. Принципът, използван в този ислямски депозит, е mudharabah muthlaqah, което означава, че банката ще управлява продуктивно вашите финанси и което със сигурност е от полза за инвеститорите и все още не забравяйте принципите, спазвани от ислямския закон.

Както бе споменато по-рано, ползите се получават въз основа на споразумения за взаимно споделяне на ползи.

  1. Взаимни фондове на шериата

Как да инвестираме във взаимни фондове (прочетете: Разбиране на взаимните фондове ) се придържа към принципа за управление на парите на инвеститорите, който се използва за капитала на компанията. Така че системата е почти подобна на пускането на акции в определена компания като инвестиционен портфейл. Този предназначен капитал може да бъде под формата на облигации, акции и т.н.

Ислямските взаимни фондове ще управляват парите ви много прозрачно и ще ви предоставят данни относно парите ви, използвани за всеки капитал. Инвестицията ще се извършва от инвестиционния мениджър, но процесът не е свързан с общността, лихварството и ghahar.

  1. Застраховка Шариат

За тези от вас, които искат да правят застраховка както здравна, така и друга застраховка, но все пак искат законен начин, можете да изберете ислямската застрахователна система. Ако при конвенционалната застраховка изплатените средства за жилище ще станат изцяло собственост на компанията и съществува риск от покупка и продажба, тогава при тази ислямска застраховка фондът за предпоставки ще остане ваша собственост. Така че тази ислямска застрахователна система в допълнение към халал може да ви бъде от полза.

Прочетете също:  Видове кредити за банкови Syariah Mandiri

Затваряне

Това са едни от най-печелившите начини за инвестиране на шериата и които определено са халални за мюсюлманите. Ако се интересувате, можете да потърсите фирми или ислямски банки, които в момента са широко установени.

Свързани Статии